Positief blijven in een veranderende wereld

Positief blijven in een veranderende wereld

Er zijn enorme veranderingen gaande in de wereld, economisch en geopolitiek. Persoonlijk laat ik alles zoveel mogelijk langs me heen gaan. Ik probeer goed voor mezelf en de mensen om me heen te zorgen en positief en krachtig te blijven en te groeien in mijn kwaliteiten en verbinding met het geheel. Voor mijn gevoel doe ik er geen goed aan om bezig te zijn met een oorlog die in mijn directe ervaring niet bestaat.

Het individu

Ik als mens ben een deel van het geheel, een cel van het collectief en als ik in verbinding en dienstbaarheid blijf naar mijn directe omgeving zal ik een positieve verbindende en helende werking hebben. Natuurlijk weet ik dat dit conflict speelt (net als vele andere conflicten wereldwijd) en het is verleidelijk om wel de oorlog te gaan volgen, maar persoonlijk ervaar ik dat dan ook als een soort van mee doen. Dus hoewel ik mij er bewust van ben richt ik mijn energie op innerlijke vrijheid en vrede en ik weet dat dit de weg is die de mensheid uiteindelijk vrij zal maken. Vrije individuen die simpelweg gewoon niet meedoen met strijd.

Ik deel dit hier in de nieuwsbrief omdat ik vanuit mijn hart wil spreken. Het is ook mijn bedoeling dat ik met Heerlijk Water en Spirituele Verdieping wil bijdragen aan de transformatie in de individuele mens, die dan doorsijpelt en doorwerkt in het geheel. We zijn samen een levend energieveld, een eenheidsveld en dat veld heeft enorme kracht, in het hogere bewustzijn en helaas ook in het lagere bewustzijn.

Ik denk dat dit lagere bewustzijn in deze tijd uitwoekert en uiteindelijk zichzelf kapot maakt. Agressie is destructief, ook naar jezelf en degene die daaraan vasthoudt zal dit ook zelf ervaren. En op deze manier wordt het licht steeds sterker en brengt de energie van Aquarius, van waarheid, gelijkheid en broederschap een nieuwe aarde tevoorschijn.

Groei of verstarring

Ik ervaar zelf binnen mijn relaties een ontzettende groei en toename van bewustzijn, samenwerking en respect. Alsof er een soort nieuwe maatstaf is voor elkaar vrij laten. Aan de andere kant zie ik een overheid die krampachtig probeert controle te houden over de mens via de media.

Ik houd goed in mijn achterhoofd dat de schade die de mens aanricht aan de aarde en aan zichzelf het gevolg is van een onbalans in het systeem. De mensen in het systeem die meer aan de top zitten en in een positie zijn dat ze veel bezitten zijn verstard en willen dit bezit behouden en daarom is het voor hen noodzakelijk de onbalans in stand te houden.

Ieder weldenkend mens met een zuivere moraal, een open hart weet dat het jezelf voeden met negatieve informatie ook een negatief effect heeft op je humeur, je gedrag, je denken en voelen. Je hele ervaring wordt erdoor gekleurd. Toch wordt deze negatieve geestelijke voeding massaal over de mensen uitgestort.

Voor je ervaring is er geen verschil tussen een dreiging op afstand via media en een dreiging in je eigen bestaan

Voor het denken maakt het niet uit of je dreigingen in je eigen bestaan ervaart, angsten van tekort, gebrek aan vertrouwen over wie je bent en wat je kunt; of dat je dreigingen ervaart die in beelden en informatie via de media tot je komen. De interne reactie van je systeem is namelijk hetzelfde. Menselijke wezens reageren met de neiging om te willen overleven als gevolg van dreiging en informatie die dreiging in zich draagt en massaal via de massamediasystemen, reclame-uitingen over de samenleving worden uitgestort. Wanneer deze overleving wordt getriggerd is er een vernauwing van bewustzijn dat onze perceptie meer egocentrisch maakt. Het gevolg is dat sociaal gedrag erbij in schiet en helderheid en innerlijke vrede verdwijnen.

Een andere keus maken

Daarom is het zo belangrijk om te leren je gedachten te controleren. Met controleren bedoel ik te kiezen op welke informatie je je afstemt. En de mens is vaak onbewust afgestemd op negativiteit omdat zij dit als karma in zich draagt. Het feit dat iemand op aarde wordt geboren betekent dat er een mentaal, emotioneel en energetisch complex aanwezig is dat naar de aarde moest komen om bewust te worden en zichzelf vanuit het hogere bewustzijn te ontwarren. En wanneer de verwarring oplost is er het stromen van innerlijke energie, vrijheid, vrede, liefde et cetera en dan is het ook niet meer nodig om op aarde te incarneren tenzij het een bewuste keuze is.

Het is dus de kunst om niet te geloven in de weerstand, in de pijn, in de negativiteit in het gedachtenpatroon dat jou kleiner maakt. En een negatief geloof wordt op verschillende manieren ongedaan gemaakt. Dat kan op de volgende manieren:

Handel andersom ten opzichte van je bestaande gewoonte (negatieve).

Stel dat je het idee hebt dat je tekort hebt in je leven, dat je niet genoeg hebt van het een of het ander, liefde, geld, aandacht et cetera. Wanneer je probeert om dat te krijgen door wilskracht of moeten, vanuit een hunkering. Dan doe je dat vanuit een intentie die van zichzelf uit angst bestaat en dan zul je ook naar buiten toe een energie van angst overbrengen. Mensen zullen dit voelen en zullen ook weten dat het niet werkelijk uit je ziel komt en jou niet kunnen geven wat je zoekt.

Wanneer je echter erkent dat er nu eenmaal een gevoel van tekort in jou is en dat je dat gevoel niet kan veranderen, dan zul je het gevoel moeten accepteren. Daarnaast kun je wel iemand anders helpen om het gevoel te krijgen wat jij zelf graag wilt hebben. Op het moment dat je iemand met iets helpt en daar zelf een gevoel van vervulling of blijdschap door krijgt. Dan ervaar je ook het gevoel dat je iets hebt en dat je leven zin heeft en ook dat je positieve aandacht, waardering en mogelijk ook materiële voorspoed en/of liefde krijgt.

Het denken heeft de gewoonte iets niet te geven als het geconditioneerd is. Maar wanneer je ondanks het denken en je gewoonte toch geeft omdat je voelt dat dit klopt (vanuit je hart). Dan zal dit weer naar je terugkomen en zul je je vervuld voelen.

Dienstbaarheid aan je hart is de sleutel

Soms is het moeilijk om los te komen van deze conditionering. Des te meer je jezelf kan accepteren en een innerlijke staat van conflict kunt omzetten, des te makkelijker zul je ons zelfzuchtig iets kunnen geven of in staat zijn dienstbaar te zijn. En daardoor zul je ook ervaren dat je niet alles voor jezelf hoeft te houden en dat je juist veel blijer wordt wanneer je dingen deelt of laat stromen.
In India heb ik ooit geleerd dat je dit kunt zien als de hand, die als hij weigert om het voedsel naar de mond te brengen, omdat hij vindt dat het voedsel van hem is, zijn eigen doodvonnis tekent. Wanneer hij dienstbaar is aan de mond zorgt het lichaam (lees God of het universum) voor zijn bestaan. En in die dienstbaarheid aan het geheel, moeder aarde is er ruimte en ook goddelijke leiding.

Een nieuwe ervaring creëren

Een andere manier is eigenlijk dat je bewust wordt van de negatieve programma’s en conditioneringen in je systeem en probeert dit zo volledig mogelijk te accepteren in het bewustzijn dat je zelf dit programma, de emotie, de gedachte niet kunt veranderen. Maar dat deze vanzelf oplost wanneer je met zachtheid en intensiteit bewust wordt van de weerstand in jezelf. Doe dit met het besef dat jij dit niet bent, weet dat het hele universum aan het ervaren is en dat jij simpel mee ervaart en dat jij ongeacht wat er in je opkomt, kracht, bewustzijn en liefde bent.

Wanneer je in staat bent zelfstandig innerlijke pijn te omarmen en erbij te blijven. Blijven bij wat er is. Dan zou op een bepaald moment de pijn oplossen, je zult er doorheen zakken, het zal van je afvallen. En dan zul je plotseling in een andere toestand van bewustzijn zijn waarin je eigenlijk automatisch overvloed ervaart en helderheid en opeens allemaal mogelijkheden ziet die je daarvoor niet waar kon nemen omdat je door de bril van de weerstand keek.
Het zijn dus eigenlijk twee aspecten door de illusie heen kijken van je eigen patronen en dienstbaar zijn aan het grotere geheel.

Einde aan de oorlog

Automatisch zul je op deze manier bijdragen aan vrede, het is goed om alle stoorzenders, verslaving aan media of andere verslavingen te zien voor wat het is en te weten dat je zelf de kracht hebt om naar binnen te keren, jezelf te accepteren zoals je bent en in een toestand van vrede terecht te komen. En daardoor wordt het collectieve veld van vrede sterker en zullen er steeds meer mensen komen die uit zichzelf niet mee zullen doen aan geweld, discriminatie et cetera.