Het helen van relaties

Wat is een relatie?

Letterlijk betekent relatie dat je je ergens aan relateert. Dat je tot bestaan komt in relatie tot iets anders. Dat andere iets of die ander spiegelt jou, reflecteert wie jij bent. Zonder relaties in je leven zou je niet kunnen ervaren dat je er was. Want wie zou je die ervaring moeten geven?

Je trekt relaties aan die je inzicht kunnen geven in jezelf. Relaties zijn mogelijkheden om te zien wie je bent, hoe je je gedraagt en vooral te zijn wat je verkiest te zijn:” Om eerlijk te zijn, om liefde en moed te tonen of om te vluchten. Om uit te stellen, eenzaamheid te bedekken of je kracht in te houden.”

Wat je ervaart in relaties hangt af van met welke intentie je relaties hebt. Of je een relatie beziet vanuit een proces van innerlijke groei, dienstbaarheid en liefde of vanuit angst, eenzaamheid en behoeftigheid. Hoe je relaties ervaart wordt vooral bepaald door of je in deze relaties je eigen gevoel durft te volgen.

Ben je in staat om je grenzen te respecteren die in relaties worden opgeroepen? Durf je in een relatie werkelijk uit te spreken wat je voelt en wat je nodig hebt? Kun je open te zijn en delen wat te geven hebt? Door je eigen behoeften te vervullen in een relatie ga je overvloed gaan ervaren en zul je merken dat tegelijkertijd ook de behoeftes in de ander beter vervuld kan worden. We hebben allemaal dezelfde behoefte, onvoorwaardelijke liefde. Wanneer we dit meer in ons zelf gaan ervaren stroomt het over en gaat het automatisch naar de mensen om ons heen.

Zienen aanvaarden

Het kan zijn dat je jezelf pijn blijft doen door vast te houden aan oude verhalen over gekwetstheden in het verleden. Wanneer je ziet dat problemen in je relaties terugkomen omdat je de emotionele weerstand verbonden met deze situaties nog niet hebt doorvoeld en/of uitgewerkt. Dan kun je relaties gebruiken om te groeien in bewustzijn.

Stel dat je in een relatie bang bent om jezelf te zijn omdat je in het verleden bent afgewezen wanneer je op zoek ging naar de onvoorwaardelijke liefde van je moeder. Als je durft te zien dat je in je huidige relatie nog steeds op zoek bent naar deze liefde en het moeilijk vind je kwetsbaar op te stellen, dan loop je nog steeds voor jezelf weg. De eerste stap is dat je het durf te zien in jezelf, en dat je durft te zeggen ja: ik voel me afgewezen door mijn moeder en ik zoek nu de liefde in deze relatie. Dan is de stap ook veel makkelijker gezet om tegen die ander te zeggen dat je bang bent voor afwijzing en dat je eigenlijk op zoek bent naar onvoorwaardelijke liefde.

Wat wordt er bij jou wakker geschud als iemand zich zogenaamd negatief gedraagt? Wat heb je te verdedigen? Welke patronen uit je verleden worden er geraakt en geprovoceerd? Als je deze pijn in je relaties kunt toelaten, laat je automatisch ook de vreugde toe. Want de pijn kan niet blijven bestaan als deze wordt aanvaard in het licht van het bewustzijn dat jij in essentie bent!

Wanneer het een relatie is die goed voor je is zal de ander jou de ruimte geven om de pijn te voelen je ondersteunen om het verwerken. Zo groei je naar een mooie relatie toe. Wanneer jij openheid geeft of jezelf, is dat onbewust een teken voor de ander dat het veilig is om ook open te zijn en zo maken we de wereld samen een stukje mooier. De kunst is om de ander te ervaren en te voelen wat het met je doet.  De ander is gewoon de ander, wat jij ervaart is jouw perceptie, jouw tijdelijke waarheid.

In het aanvaarden en het doorleven van verzet dat je voelt ontmoet je mensen die dezelfde richting op gaan als jij. Die vanuit hun hart leven en in zichzelf oorzaken voor problemen erkennen waardoor de afscheiding tussen hen en de relatie oplost. De behoefte om een relatie tegen wil en dank in stand te houden houdt op. De relatie mag gewoon zijn zoals die is. De ervaring voelt zoals die is. En zonder die ander kan je die ervaring niet hebben, maar het zou ook ieder ander kunnen zijn. Je gaat leren zien dat het een geschenk is als je iets in jezelf tegenkomt door een ander. Je stopt om automatisch negatief te reageren en leert heel bewust in het moment aanwezig te zijn en de ander bij zichzelf te laten zonder die ander te willen fiksen.

Boeddha zat eens onder een boom toen er een man aan kwam die hem beledigde en zei “je zit hier nu steeds maar onder deze boom, maar je hebt niets bereikt, je hebt geen bezit en geen familie, wat heeft jouw leven voor zin! Ga toch wat nuttigs doen!’’ Een paar dagen ging deze man door met Boeddha proberen te kwetsen. Maar Boeddha reageerde niet. Toen op een dag vroeg de man gefrustreerd: waarom reageer je niet op mij? Boeddha keek op en zei: als jij mij een cadeau geeft maar ik neem het niet aan, van wie is het cadeau dan? Toen zag de man in dat ie steeds zijn eigen negatieve energie genereerde door zijn oordelen en besloot lessen van de Boeddha te accepteren.

Relatie met de ouders

Het moeilijkste is de relatie die we met onze ouders hebben. Daar zijn veel gevoelens mee verbonden. Veel patronen in ons leven en ook uit vorige levens zijn terug te leiden, of worden gereflecteerd, in de relatie die we met onze ouders hebben. Vele angsten die onze ouders hebben, zitten in de familielijn, en hebben weer te maken met onze voorouders en worden ook door de kinderen ervaren. Vaak zien we patronen in onze ouders, waarvan we zelf liever niet zien dat we ze òòk hebben.

Veel ruzies ontstaan omdat kinderen, net als de ouders, de weerspiegeling van zichzelf niet kunnen aanzien. Of omdat ouders ontkennen dat er gevoelsmatig dingen spelen die veel pijn kunnen doen. Ouders zitten vaak energetisch in een totaal verschillend patroon en dingen waar je je bewust van wordt kunnen voor hen heel confronterend zijn. Veel spirituele opvattingen zijn wellicht heel ver weg voor ze. We hoeven ze niet te overvoeren met onze meningen en ideeën, zij wil gewoon zichzelf kunnen zijn.

Onze ouders hebben het mogelijk gemaakt dat we hier zijn, dat we bestaan, dat we ons pad konden gaan. Ouders zijn daarom de grootste zegening. Nergens kun je jezelf zo tegen komen en helen als bij je ouders. Daar ligt de meeste groei. Als je je ouders kunt ervaren en liefhebben hoe ze ook zijn en wat ze ook hebben gedaan, ben je gezegend. Liefhebben betekent niet dat je over je grenzen heen gaat en je ouders gaat pleasen terwijl je eigenlijk boos bent. Het betekent niet dat jij ophoudt jouw waarheid op een vriendelijke eerlijke manier uit te drukken wanneer het nodig is.

Als jij op een liefdevolle manier uitdrukt dat je graag de relatie wilt verbeteren. Dan help je ook je ouders. Door jouw kwetsbaarheid en mildheid naar jezelf en hen kan er ruimte ontstaan. Dat hoeft niet in een gesprek, het kan een gebaar zijn. Het kan een luisteren zijn naar je ouders, het kan zijn dat je iets voor doet waar ze blij van worden. Een relatie heel je door de ander je liefde te laten blijken op een manier die door de ander kan worden ontvangen.

Weet dat er verschillende fases zijn in deze heling, soms moet je eerst groeien in vertrouwen of de lading van heftige emoties verwerken voor je dichterbij elkaar kunt komen.
In de kern wil ieder mens, en dus ook je ouders, onvoorwaardelijk liefde in zichzelf ervaren, we allemaal gelijk.

Afhankelijkheid van elkaar

Er zijn zo ongelooflijk veel dingen die ons beïnvloeden, dat we onmogelijk iemand kunnen beschuldigen. Iemand kan bijvoorbeeld in zijn jeugd gemeen behandeld zijn door iemand die veel geld had en daar een naïef besluit over nemen en denken; ik wil niet rijk worden want dan word ik ook gemeen.
Vervolgens groeien zijn kinderen op met een vader die moet vechten om voldoende geld op plank te krijgen die heel aardig is. Eén van zijn kinderen voelt zich op school tekortgedaan omdat er onvoldoende geld is voor mooie kleren. Vanuit een soort frustratie besluit dat ie niet zo wil leven en focust zich om een goede effectenhandelaar te worden. Wat veroorzaakt dit alles?

Een gezin kan besluiten te verhuizen en op een plek gaan wonen waar 200 jaar geleden een oorlog is uitgevochten. De energieën brengen crisis na crisis in het gezin terwijl niemand een idee heeft waar dit door komt. Wie is er schuldig? De soldaten die daar moesten gaan vechten, de leider van het land dat oorlog voerde of de mensen die de wapens maakten?

Zo kun je zien dat er geen einde komt aan de oorzaak van alle dingen. Alles beïnvloed elkaar en we leven allemaal samen in omstandigheden die door ons allen zijn gecreëerd. Uit die omstandigheden komt gedrag (karma) voort dat weer omstandigheden schept voor gedrag van anderen. We ervaren dus constant relaties, het probleem is dat we vaak doen alsof we geen relatie met de ander hebben en dus niet verbonden zijn voor de ander. Maar dit is onmogelijk.

We zitten allemaal in dezelfde matrix en we kunnen ons onmogelijk afscheiden van anderen. Emoties en gedachten zijn collectief, dus hoe zouden we iets kunnen ervaren wat een ander niet ook ervaart? Kunnen voelen wat een ander ook voelt? De inhoud van de collectieve mind is angst die een afscheidende natuur heeft. We zitten allemaal in het zelfde schuitje, we zijn verbonden met hetzelfde collectieve veld van mind en angst. We kunnen denken dat we afgescheiden zijn van anderen maar dat is niet zo.

Zo gauw we zelfbewust gaan voelen, merken we hoeveel relaties en verbindingen we hebben met de wereld om ons heen.

Door de innerlijke pijn in relaties in jezelf te helen verbind je je met het Hogere Bewustzijn, God. Door je op het Goddelijke Licht in jezelf te richten, in dat bewustzijn te leven en je innerlijke afscheiding te aanvaarden en daarmee transformeren word je een verbonden menselijk wezen. Wanneer je je verbonden voelt met de wereld om je heen kunnen er onbeperkte mogelijkheden naar je toe komen. Wanneer je innerlijke vrede vindt wordt je een soort doorgang voor het hogere bewustzijn. Door jezelf te helen, heel je een belangrijk deel van het collectieve veld en alle relaties in je leven.

Natuurlijk is er individualiteit, maar individueel betekent letterlijk individable, onverdeelbaar, dus bewust van onze eenheid. Als je dus echt individu bent, ben je dus verbonden én zelfstandig.

In eenheid bestaan dit soort paradoxen, dat je het er over eens kunt zijn dat je verschilt. De werkelijkheid is niet in begrippen te vatten.

Met de wens dat dit artikel licht schijnt op je relaties.

Mocht ik je kunnen ondersteunen bij jouw innerlijke transformatie, neem dan contact op met mij.

Jay Uijttewaal
www.spiritueleverdieping.n

Voel je vrij dit artikel te delen met bron vermelding