Tekenen en symptomen van Kundalini

Herkennen van een spiritueel bewustwordingsproces

Door: El Collie

Veel mensen van wie de Kundalini-energie onverwacht is vrijgekomen weten niet wat er met hen gebeurt, en de bestaande maatschappelijke onwetendheid over dit multidimensionale transformatieve proces maakt het moeilijk om medische of alternatieve hulpverleners, of geestelijke raadslieden te vinden die de symptomen herkennen, zeker wanneer ze sterk fysiek zijn. Veel mensen weten dat de vrijgekomen Kundalini-energie de deuren kan openen naar allerlei mystieke, paranormale en magische ervaringen, maar weinig mensen realiseren zich dat het ook een dramatische impact op het lichaam kan hebben. Mensen die reageerden bij Shared Transformation doen verslag van lange vreemde perioden van ziekte, maar ook radicale geestelijke, emotionele, interpersoonlijke, psychische, spirituele veranderingen en veranderingen van levenswijze. Steeds weer hoorden ze verhalen van frustrerende, soms wanhopige bezoeken aan artsen, healers, therapeuten etc. die het niet begrepen, noch konden helpen bij de talloze pijnen en problemen die een razende Kundalini-energie ontketent.

Noot van Jay Uijtewaal: Het is van belang als je dergelijke symptomen krijgt te weten dat het ok is, probeer het proces toe te staan en zorg goed voor je lichaam. Ontspan zoveel mogelijk en neem tijd voor jezelf. Als de kundalini energie voor een diepere schoonmaak heeft gezorgd zul je je veel beter gaan voelen. Er worden alleen maar dingen in je zichtbaar die er al waren, nu krijg je de kans om ze te doorleven en los te laten. Wanneer het proces te heftig voor je is, zoek dan hulp zodat je een beter begrip krijgt en er meer balans kan komen.

Je kunt ook de praktische transformatie gids downloaden, daar staan handvatten in om jezelf te kunnen ondersteunen in het proces.

Heb je vragen en wil je verdere ondersteuning op het gebied van je Kundalini, dan kun je contact opnemen met mijn goede vriendin Naomi Joseph: https://www.naomijoseph.nl/contact/

De volgende symptomen zijn veel voorkomende manifestaties van vrijgekomen Kundalini-energie:

 •    Spiertrekkingen, krampen of spasmen.
 •    Sterke energiestromingen of immense electriciteit die door het lichaam circuleert.
 •    Jeukende, trillende, prikkende, tintelende, stekende of kriebelende sensaties.
 •    Intense hitte of koude.
 •    Onvrijwillige lichaamsbewegingen (komen vooral voor tijdens meditatie, rust of slaap): schokken, trillen, bibberen; het gevoel door een innerlijke kracht in houdingen te worden geduwd, of het lichaam op een ongebruikelijke manier bewegen. (kan verkeerd gediagnosticeerd worden als epilepsie, restless legs syndrome (RLS) or PLMD)
 •    Veranderingen in eet- en slaappatronen
 •    Episoden van extreme hyperactiviteit of juist overweldigende moeheid (sommige mensen met ME of het chronisch vermoeidheidssyndroom ervaren een Kundalini-ontwaken)
 •    Geïntensifeerde of verminderde sexuele lust.
 •    Hoofdpijnen, druk op de schedel.
 •    Versnelde hartslag, pijnen op de borst.
 •    Spijsverteringsproblemen.
 •    Gevoelloosheid of pijn in de ledematen (vooral linkervoet en -been)
 •    Pijnen en blokkades op wat voor plek dan ook; vaak in de rug en nek (veel gevallen van fybromyalgie zijn Kundalini-gerelateerd)
 •    Emotionele uitbarstingen; snelle stemmingswisselingen; buitenproportionele perioden van verdriet, angst, woede of depressie, schijnbaar zonder oorzaak.
 •    Spontane vocalisaties (inclusief lachen en huilen) – net zo onbedoeld en oncontroleerbaar als hikken.
 •    Het horen van een intern geluid of geluiden, meestal beschreven als een fluit, trommel, waterval, fluitende vogels, zoemende bijen; maar het kan ook klinken als bulderende, ruisende of donderende geluiden of als oorsuizingen.
 •    Geestelijke verwarring; moeite met concentreren.
 •    Veranderde bewustzijnsstaten; verhoogd bewustzijn; spontane trancestaten; mystieke ervaringen (wanneer het geloofssysteem van de persoon teveel bedreigd wordt door deze ervaringen, kan dit leiden tot psychose en grootheidswaan)
 •    Hitte, vreemde aktiviteit en/of ervaringen van gelukzaligheid in het hoofd, vooral rond de kruin.
 •    Ecstase, gelukzaligheid en perioden van immense vreugde, liefde, vrede en compassie.
 •    Paranormale ervaringen: buitenzintuiglijke waarnemingen; lichaamsuittredingen; herinneringen aan vorige levens; astraal reizen; direkte bewustwording van aura’s en chakra’s; contact met spirituele gidsen d.m.v. innerlijke stemmen, dromen of visioenen; helende krachten.
 •    Toegenomen creativiteit: nieuwe interesse in zelfexpressie en spirituele communicatie d.m.v. muziek, kunst, poezie etc.
 •    Toegenomen begrip en gevoeligheid: inzicht in de eigen essentie; dieper begrip van spirituele waarheden; bijzonder bewustzijn van de omgeving (inclusief “vibraties” van anderen)
 •    Verlichtingservaringen: een direkt weten van een grotere realiteit; transcendent bewustzijn.

Sommige mensen geven aan dat ze het concept “Kundalini” vreemd vinden, en liever praten over een (spiritueel) ontwaken of bewustworden, en dat is prima. Maar voor velen die contact opnemen biedt de verklaring van Kundalini-energie een belangrijk denkkader waarin zij hun ervaringen kunnen accepteren en kunnen werken met hun ervaringen. We hebben allemaal een unieke manier van interpreteren, honoreren en beschrijven van onze spirituele wijsheid. Ik geloof niet dat er één juiste manier is om de waarheid te kennen en uit te drukken. Het is veel belangrijker volgens mij om een open hart te hebben en trouw te blijven aan onze eigen weg, waar die ook naartoe leidt.
Er wordt ook vaker gevraagd waarom we niet meer nadruk leggen op het goddelijke en de realisatie van God, wat centraal staat in een spiritueel ontwaken. Omdat iedereen zijn mystieke ervaringen verschillend ervaart en persoonlijk interpreteert, en het belangrijk is dat niemand zich hierin buitengesloten voelt, spreken we alleen van bewustwording en transcendente staten.
Bovendien komen diepere spirituele realisaties vaak pas later voor, soms maanden of jaren nadat andere symptomen van het vrijkomen van Kundalini-energie zich hebben voorgedaan. Mensen die duidelijk spirituele ervaringen hebben zijn meestal beter in staat te integreren en profijt te trekken uit dit proces, onafhankelijk van hoe men het noemt. Maar diegenen die ziekte of vreemde psychische verschijnselen ervaren zijn vaak erg gealarmeerd totdat zij begrijpen dat ze niet ziek of gek zijn. En zelfs verlichtings- en andere prachtige ervaringen kunnen zo sterk zijn dat mensen aan hun verstand gaan twijfelen. Om deze reden is het belangrijk deze informatie te bieden en ervaringen op dit gebied met anderen te delen

 

Kundalini-ervaringen (vanuit het Duits vertaald.)

 • Trillen en beven
 • Schudden en schokken
 • Het ineenkrimpen en dan weer strekken van het lichaam
 • Hevige hoofdpijn
 • Kriebelen en jeuken van voeten en benen
 • Extreme warmte in handen en voeten
 • Een verminderd gezichtsvermogen en veranderingen aan de ogen.
 • Golven van hitte door het lichaam.
 • Hitte in de wervelkolom
 • Toename van seksuele energie
 • Een tijdelijk ervaring van sterke zenuwachtigheid.
 • Ondefinieerbare geluiden horen
 • Geruis in het hoofd waarnemen.
 • Een toename van de gevoeligheid
 • Met daarbij euforische ervaringen
 • Psychische ineenstorting
 • Sterk schommelende emoties
 • Een bijna dwangmatige behoefte om te mediteren.
 • Tijdelijk het gevoel hebben op rozen te lopen, een grote afstand ten opzichte van de werkelijkheid ervaren
 • Sterk naar binnen gericht zijn
 • Het maken van astrale reizen, van reizen door een tunnel naar andere gebieden
 • Een langzame veranderingen in de persoonlijkheid doormaken.
 • Nieuwe persoonlijkheidskenmerken krijgen, met soms daarbij een religieuze heroriëntatie
 • Een sterk gevoel van liefde ervaren.
 • De vaardigheid om met de handen genezende energie over te dragen.