De poort naar bevrijding in 2021

Beste lezer,

Deze tekst is een persoonlijke inspiratie die ik met je wil delen.

Zoals je waarschijnlijk merkt, ervaar je momenteel een hoge intensiteit in je leven, waarbij er innerlijk veel in beroering wordt gebracht. Dit komt omdat de kracht van het eenheidsbewustzijn op aarde steeds sterker wordt.

Daardoor is er bij de massa ook een groeiend verzet en weerstand tegen de coronamaatregelen. Maar ook tegen de regels die vanuit de politiek worden opgelegd; het stramien waarin je geacht wordt te functioneren als mens, maar dat niet meer past bij de versterkte vrijheid die je kunt voelen in deze fase van de aarde-ontwikkeling.

Zelf realiseer ik mij dat ik sinds enige tijd probeer om niet meer te vechten tegen de media, de negativiteit, de ongelijkheid en de oneerlijkheid. Ik weet dat het een fase is in de bewustzijnsontwikkeling van de mens en dat de huidige ontwikkelingen een uiting zijn van oorzaken die al lang geleden vanuit het collectief bewustzijn zijn gecreëerd. Die moesten wel uitkristalliseren! Eerst moet de chaos die in de collectieve denkgeest heerst zich uitdrukken voordat deze gezien en geheeld kan worden.

Natuurlijk roept het weerstand, boosheid en soms ook onmacht op, en dat is goed, want door het beleven van deze emoties gaat er een signaal uit naar het universum dat er hulp nodig is. Er is een hoger kosmisch bewustzijn waar wij allemaal mee verbonden zijn, en het erkennen, beleven en toestaan van onze emoties (zonder anderen te kwetsen) is als een gebed naar onze kosmische broeders en zusters, dat we ons hier op aarde niet pluis voelen en dat er hulp nodig is uit het universum.

Toch kan het wel een goed idee zijn om ‘s avonds na 9:00 uur met de hond te gaan lopen of vreedzaam te demonstreren voor jouw eigen vrijheid.

Maar wanneer je bijvoorbeeld vreedzaam gaat protesteren tegen de maatregelen van de overheid, of mensen informeert, doe het dan omdat je weet dat het goed is wat jij doet, omdat je voor vrede bent. Niet omdat je weet dat iets anders slecht is of dat die ander fout is.

Die ander doet misschien fout, maar ís niet fout in essentie. Wanneer iemand die zelf al denkt dat hij of zij fout is, voortdurend het signaal krijgt van zijn omgeving dat dit inderdaad het geval is, zal deze niet gauw veranderen. Bijvoorbeeld een politicus of ordehandhavers. Wanneer je zou zeggen: je bent niet fout maar je doet wel fout! Dan leg je veel meer de vinger op de zere plek en blijf je in verbinding.

Dit betekent ook niet dat de hulp van buitenaf komt, meer dat dit hogere bewustzijn ons van binnenuit beter kan bereiken en met ons kan werken om onszelf te bevrijden. Ik zie geen scenario voor me waarbij we een landing krijgen van ruimteschepen die ons gaan redden van een tiran of een gecorrumpeerde overheid of noem maar een probleem op.

Door de dualiteit die in mij zelfs zit te accepteren en volledig te omarmen zal deze weerstand transformeren. Daardoor ontstaat er een diep gevoel van oplossing, van het gevoel van afgescheidenheid dat in en als mezelf aanwezig is.

Wanneer dit gevoel van afgescheiden begint op te lossen en wanneer we dit op grote schaal collectief ervaren, doordat mensen de kans pakken om de weerstand die nu opkomt te transformeren, dan is het inderdaad mogelijk is dat wij als een eenheid een nieuwe aarde gaan scheppen en nieuwe werkelijkheid neerzetten. Wij zijn één ding. En wanneer ik als deel van dat ene ding verander, verandert het hele ding mee. En we beseffen niet de kracht van het individu. De kracht die wij kunnen aanboren waarmee de weerstand, dualiteit zal gaan oplossen.

En in deze diepte waarin onmacht, angst, boosheid, woede et cetera huist, vind je een laag waarin al deze emoties automatisch oplossen. Een laag waarin er geen verzet meer is. En het is deze laag of deze toestand, eigenlijk is het een eenheid met alles inclusief de dualiteit. In deze laag is een voorbijgaan aan de dualiteit. Het is een volledigheid. Het is een warme, zachte, diepe, omhullende eenheid.

Dus, als je moed hebt, loop dan niet weg voor de mogelijkheid die zich nu aandient! Neem een intentie en weet dat iedere dag dat je weer een diepe transformatie doormaakt uiteindelijk een totaaltransformatie van jezelf zal inhouden.

En wanneer dan het voorjaar of de zomer aanbreekt, dan sta je op als een nieuwe mens! Innerlijk rustig en vrij en veilig. Met de nieuwe perceptie.

Want je weet dat al wat buiten je lijkt te zijn, in jouw innerlijk wordt opgeroepen. En dat weerstanden van buitenaf dezelfde soort weerstanden in jezelf raken. En dat alles bestaat uit dezelfde energie en wanneer je naar de kern gaat van jezelf dan lost die weerstand op in de oorsprong. In het Zijn, in het Al, in de Eenheid. En dan besef je dat het allemaal één ding is. Dus wanneer je die innerlijke vrijheid ervaart en daardoor meer automatisch een verbinding met het geheel, zul je ook vanuit dat geheel handelen. Zul je ook automatisch vanuit vertrouwen doen wat je moet doen, weten wat je moet weten. Jezelf kunnen accepteren betekent aandachtig kunnen zijn naar je innerlijke wereld en naar je innerlijke weerstand. Aandacht staat gelijk aan intelligentie, aan bewustzijn, aan transformatie en aan verheldering. Je zult opeens dingen beseffen en weten die je nooit wist, zonder dat je er moeite voor hebt gedaan. Je kunt boeken gaan lezen, filosoferen, maar door simpel te accepteren wat is en de innerlijke transformatie toe te staan, ontstaat er Weten.

In mijn proces hebben mij verschillende dingen geholpen die ik graag met jullie deel:

  • Één daarvan is bijvoorbeeld mediteren met Amma Bhagavan. Zij hebben een heel krachtig bewustzijn waardoor je ook een diepe staat van oplossing kunt ervaren.
    Video met Amma Bhagavan
  • Wat me ook goed heeft geholpen is naar Braco kijken, die met zijn doordringende blik eigenlijk als een soort laser je kan neerzetten op de aarde en diepe karmische dingen kan oplossen.
    Video met Braco (ook regelmatig via livestream)
  • Recent heb ik ook channeling van Christus geluisterd en dit heeft steeds weer verheldering en diepe begrip gegeven over het persoonlijke proces dat ik ga. Ik kan dan ook van harte aanbevelen dit ter inspiratie te volgen.
    Video’s van channelingjesus.com
  • Een andere inspiratiebron om je eigen levensenergie consequent te versterken en verhogen is door de oefeningen in het boek ‘Het Hathor Materiaal’, toe te passen. Het boek is geschreven door Tom Kenyon, en uitgegeven bij uitgeverij Petiet.

Besef ook dat je altijd je eigen verbinding hebt en kunt maken met het goddelijke. De verbinding met een leraar die in een hoger bewustzijn verkeert, kan je helpen om die verbinding sterker te maken. Maar misleid niet jezelf door je afhankelijk te maken. Je bent altijd zelf nog degene die bewustzijn en inzicht verwerft en er is niemand buiten jou die dat voor je kan doen. In het hogere bewustzijn maak je ook automatisch contact met hogere energieën die je dan komen bijstaan. Toch inspireert het mij wel om me met dergelijke hoger bewuste energieën te verbinden.

Niets is wat het lijkt, het hangt er maar net vanaf hoe je ernaar kijkt.

Persoonlijk ga ik op verschillende manieren door het proces. Ik maak het mezelf bijvoorbeeld gemakkelijker door niet meer te eten dan nodig is, door echt tijd te nemen om te mediteren en te rusten, en mijzelf niet te laten opjagen. Tegelijkertijd onderhoud ik mijn relaties zo goed mogelijk en kijk ik welke stappen te zetten om ervoor te zorgen dat er financieel voldoende zekerheid is.

De relaties in mijn leven zijn een spiegel van mezelf en eigenlijk leven die mensen niet buiten mij maar in mij. Wanneer ik innerlijk het verzet tegen deze mensen oplos, dat noemen we ook wel vergeving, heelt de relatie en bevrijd ik mezelf en de ander tegelijkertijd. In vergeving kun je niet meer worden getriggerd en voel je je ook niet meer verplicht in relaties. Je kunt dan gewoon puur handelen vanuit wat goed voelt.

Verder is iedere vorm van dienstbaarheid aan je omgeving ondersteunend voor je spirituele groei. Zeker wanneer je voor je gevoel ergens in vastzit, natuurlijk wel in balans met wat je zelf kan geven.