Waarom is het belangrijk om je drinkwater te filteren?

Waarom is het belangrijk om je drinkwater te filteren?

Het drinkwater in Nederland raakt meer en meer vervuild. Er komen publicaties van bijvoorbeeld het tv-programma Radar over de toenemende hoeveelheid medicijnresten in drinkwater, waarvoor helaas nog geen normstelling is: https://radar.avrotros.nl/uitzendingen/gemist/item/medicijnresten-in-drinkwater-wat-zijn-de-risicos/

Er is een toenemende vervuiling. Logisch als je erover nadenkt, want we produceren op grote schaal voedsel met behulp van gif. : http://www.natuurenmens.be/nieuws/we-hebben-de-denkfout-gemaakt-voedsel-met-gif-te-produceren/

Het probleem wat zich nu voordoet is dat er ook steeds meer vervuiling terechtkomt in het grondwater. Ook kun je niet voorzien wat de hoeveelheid vervuiling is die zich in het waterleidingsysteem heeft opgehoopt en op die manier het drinkwater extra belast. Tot nog toe heb ik mijn klanten in gebieden waar grondwater de basis was van het drinkwater een vitaliser en niet altijd een waterfilter geadviseerd. Ik heb mijn advies gewijzigd en adviseer voortaan om het water altijd te filteren en te vitaliseren.

De hoogwaardige koolstof waterfilters die Heerlijk Water aanbiedt halen zowel chemicaliën als zware metalen uit het water. Op het moment dat je water drinkt waar de zware metalen en chemicaliën zijn uitgefilterd, kan de belasting van de zware metalen en chemicaliën die in je lichaam is opgeslagen beter worden afgevoerd.

Een opsomming van artikelen met betrekking tot belasting van de waterkwaliteit:

Artikel over het lekken van zware metalen in waterleidingen

https://www.oasen.nl/nieuws/verhoogde-concentratie-aan-zware-metalen-bij-stilstaand-drinkwater-huis

Op de website van Dunea, een drinkwaterbedrijf in Zuid-Holland zie je bijvoorbeeld dat er veel verschillende stoffen worden genoemd die een hele lage concentraties in het drinkwater worden aangetroffen. deze concentraties ze overschrijden niet de veiligheidnormen maar tegelijkertijd is niet onderzocht wat het effect is van al deze verschillende stoffen samen in het drinkwater.
https://www.dunea.nl/drinkwater/waterkwaliteit-en-samenstelling/verschillende-normen/gezondheidkundige-normen

Water onderzoeksrapport  Duurzaamheidsorganisatie Natuur & Milieu

“We zijn geschrokken van de resultaten,” aldus Rob van Tilburg, hoofd Programma’s bij Natuur & Milieu. “Slechts 1 procent van het water dat wordt gemeten, voldoet aan de waterkwaliteitsrichtlijnen. De vervuiling maakt het steeds moeilijker en duurder om ons water te zuiveren. Ook staat de natuur hierdoor steeds verder onder druk. Ingrijpen is nodig om verlies van biodiversiteit te vermijden en hoge kosten en zelfs boetes te vermijden.”

Meer dan twintig waterwinputten in Oost- en Zuid-Nederland zijn in de afgelopen jaren gesloten, omdat het water te sterk was vervuild met meststoffen. https://www.natuurenmilieu.nl/nieuwsberichten/kwaliteit-nederlandse-wateren-zwaar-onder-druk/

Schoon drinkwater bevat hardnekkige fluormoleculen

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/schoon-drinkwater-bevat-hardnekkige-fluormoleculen/

Het standpunt van het RIVM
Het RIVM stelde jaren geleden dat 33 geneesmiddelen relevant zijn als mogelijke invloed op het watermilieu.  Er kwam toen ongeveer 500 ton geneesmiddelen per jaar in het water terecht!, 22% van het totale geneesm iddelengebruik. Is die aanwezigheid van geneesmiddelen in water een probleem? Er worden volgens de Voogd concentraties gevonden van enkele microgrammen per liter en minder. Er zijn medicijnen die ook in kleine concentraties de vitale organen van vissen aantasten en de groei van plankton verstoren. (Rademaker en De Lange, 2009).
En dan is er nu nog geen normstelling! Er worden 33 stoffen verplicht in de gaten gehouden terwijl er een stoffenlijst is opgesteld met 44 nieuwe stoffen die wel eens in drinkwater zijn aangetroffen, (Merijn Schriks 2009 link) die waarschijnlijk moeilijk zijn te verwijderen uit water; van sommige hebben de drinkwaterbedrijven geïnformeerd naar hun toxiciteit. Schriks stelt dat de grote meerderheid van de stoffen geen gevaar oplevert voor menselijke gezondheid.

De drinkwaternormen zijn gebaseerd op toxicologische informatie over één afzonderlijke stof, we weten niet wat de effecten zijn van 54 stoffen…

Koper in drinkwater

Het blijkt ook dat water dat stilstaat in een koperen leiding meer metaalionen bevat, laat het water daarom ‘s ochtends voor gebruik altijd even doorstromen in gebieden waar het water zacht is, lager dan zeven Duitse graden, heb je geen natuurlijke kalklaag in de leidingen, waardoor waarschijnlijk meer koper een andere zware metalen zoals nikkel en lood in het water terecht komen.

Een oud artikel van de Volkskrant met een onderzoek naar kinderen die veel kwik binnenkrijgen:

Met name liefhebbers van walvisvlees lopen een risico, aldus een studie van een Deense onderzoeksgroep die in New Scientist van 22 november wordt besproken. De Denen onderzochten ruim negenhonderd zesjarige kinderen op de Faerer, een Deense eilandengroep boven Shetland. De kinderen blijven achter op het gebied van taal, concentratie, geheugen en motoriek, constateerden de onderzoekers.
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/eet-meer-kwik~b05cd114/

Trace amounts

(Earth Matters) Trace Amounts is een onderzoeksdocumentaire waarin het verband wordt onderzocht tussen het kwikhoudende conserveringsmiddel thimerosal en de autisme-epidemie.
https://www.earth-matters.nl/5/14570/gezondheid/trace-amounts.html

Kwik in spaarlampen

Halogeenlampen en gloeilampen zijn veilig qua werking. Spaarlampen bevatten kwik en wanneer deze kapotgaan kunnen er hoge concentraties kwik in de lucht vrijkomen. Bovendien zei ze in de winter niet echt zuiniger omdat ze geen warmte afgeven zoals gloeilampen.
Ledlampen geven door zogenaamde geschakelde voeding vuile stroom. Er kunnen dan hogere stromen in de kabels ontstaan die onevenwichtige elektrische en magnetische velden veroorzaken en bij oude huizen mogelijk zelfs storingen en brand kunnen veroorzaken.

Vergiftiging door kwik en andere zware metalen

Veel mensen hebben ongemerkt last van bijvoorbeeld kwikvergiftiging wat de werking van de lever onder druk zet. Het goede nieuws is dat je met bepaalde voeding jezelf goed kan ontgiften van zware metalen. Dit is zeker ook aan te raden wanneer je kinderen hebt die het label ADHD of autisme hebben gekregen.

Middelen om te ontgiften van zware metalen uit het boek Medical Medium:

  • Koriander
  • Gerstextractpoeder
  • Wilde bosbes
  • Atlantische dulse (zeewier)
  • Spirulina uit Hawaï (ik gebruik zelf chorella)

Conclusie:
Als mens ontkom je er in de huidige milieuomstandigheden niet aan dat je gifstoffen in je lichaam opneemt.  Vervuild water met zware metalen regent neer op de aarde en komt op die manier geleidelijk ook in het grondwater.  We vervuilen ons lichaam rechtstreeks met cosmetica, voedingsmiddelen met schadelijke toevoegingen, alcohol, drugs etc. Het is eigenlijk belangrijk dat je twee keer per jaar een periode neemt om te ontgiften. Op die manier kun je een toxische belasting in je lichaam afbouwen en geef je het lichaam de kans om te herstellen.